Küreselleşmenin etkisiyle büyük ve tek bir pazar haline gelen dünyada mal ve hizmetlerin coğrafyalara göre maliyetinin değişkenlik göstermesiyle birlikte dış ticaret mesleği büyük önem kazanmıştır.

Türkiye de üç kıtayı birbirine bağlayan, önemli ulaşım yollarının kavşağı durumunda bulunan eşsiz jeopolitik konumu sebebiyle aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir ve bu özel coğrafi yapısı dünya ticaretindeki rolüne sürekli artan bir katkı yapmaktadır. Pazarlamanın da etkisinin dünyanın geneline önem kazandığı küresel ekonomide genç dinamik yetkin ve girişimci dış ticaret personeline ihtiyaç giderek artmaktadır.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrencilerimizin girişimci ve yaratıcı özelliklere sahip olmalarını sağlayacak altyapıyı kazanmaları temel amacımızdır. Bu altyapı, bilgisayar becerisine sahip olmalarının yanı sıra, en az bir yabancı dili iyi bilmelerini gerektirmektedir.

Mezunlarımız, gümrüklerde, ithalat, ihracat yapan bütün sektörlerde iş imkanı bulabilmektedirler. İş sahasını oldukça geniş olan programımızın Türkiye ihracatına geniş ölçüde ivme kazandırması dileklerimle.

dis ticaret2