AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Gökçen SONGUR

Öğr. Gör. Meltem ALACACI

Öğr. Gör. Gülcan SULUGÖZ

Bu yüksek öğretim programının amacı, ithalat-ihracat kambiyo konularında yetişmiş ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Dış ticaret programını bitirenlere “Dış Ticaret Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Dış ticaret meslek elemanları dışsatım (ihracat) ve dıştan alım (ithalat) firmalarında ve gümrüklerde, gelen ve giden mallarla ilgili yazışmaları ve işlemleri yaparlar.