resim

Öğr. Gör. Nurdan Mazlum

Bankacılık ve Sigortacılık Programı
nurum_18@hotmail.com
Bölüm Başkanı
GÜNEŞ HAN SALİHOĞLU

Öğr. Gör. Güneş Han Salioğlu

Lojistik Programı
guneshansalihoglu@hotmail.com